Privacy Statement Van UNIWARM BV

Uniwarm BV ( Hierna genoemd: Uniwarm) hecht grote waarde aan uw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van haar website en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen.

Voor wie geldt dit privacy Statement?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Uniwarm persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Uniwarm.

Dit privacystatement is van toepassing op

 • klanten van Uniwarm;
 • potentiële klanten met wie Uniwarm contact heeft gelegd of wil leggen;
 • alle andere personen die contact opnemen met Uniwarm of anderen van wie Uniwarm de persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Uniwarm?

Uniwarm verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en persoonsgegevens die zij heeft ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht door werknemers van Uniwarm;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc.
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook;
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

De website van Uniwarm bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Uniwarm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van dergelijke websites en social media platforms. Uniwarm is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruikt UNIWARM uw persoonsgegevens?: 

Uniwarm gebruikt uw persoonsgegevens voor de navolgende verschillende doeleinden: 

 • het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Uniwarm opdracht heeft verstrekt voor het verlenen van haar diensten: voor de uitvoering worden in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Verder worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten;
 • het onderhouden van contact met u: uw contactgegevens worden bijgehouden in onze klantsystemen en kunnen – na uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor – worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die u aan ons heeft gevraagd; 

Uniwarm analyseert de volgende gegevens:

 • het verbeteren en beveiligen van onze website www.Uniwarm.nl;
 • het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke informatie, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruikt Uniwarm om de website te verbeteren.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Uniwarm of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • uniwarm.nl
 • google.com
 • doubleclick.net

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com
 • doubleclick.net

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Rechtsgrond van de verwerking:

Uniwarm mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Uniwarm zich op baseert zijn:

 • toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in aanloop naar het sluiten van een overeenkomst:

voor een opdracht verstrekt tot het leveren van diensten, verwerkt Uniwarm persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;

 • gerechtvaardigd belang: Uniwarm mag ook persoonsgegevens verwerken als het een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. 

Verwerkers:

Uniwarm kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Uniwarm persoonsgegevens verwerken. Uniwarm sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Uniwarm werkt bijvoorbeeld met dienstverleners die ICT-hostingdiensten leveren en ondersteunen bij het veilig en stabiel houden van de gebruikte systemen. 

Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden:

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten in uw opdracht.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Doorgifte buiten de EER:

Soms worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een partij gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. of in aanloop naar het sluiten van een overeenkomst.

Uniwarm kan persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten. 

HOE BEVEILIGT UNIWARM UW GEGEVENS?

Uniwarm neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt dat uw gegevens in goede handen zijn en niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom heeft Uniwarm passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Uniwarm heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. 

DATALEKKEN:

Als een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moet Uniwarm wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat zij daarvan op de hoogte zijn geraakt. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in de beveiliging, betreft het een

beveiligingslek en geen datalek. Uiteraard zal Uniwarm een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Uniwarm, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@uniwarm.nl of contact telefonisch contact op te nemen via het nummer 0575 55 57 77

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens:

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u recht tot inzage, rectificatie, verplaatsing en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0575 55 57 77 of via info@uniwarm.nl

Klachten?

Als Uniwarm naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten heeft over hoe Uniwarm met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen door een mail te sturen naar info@uniwarm.nl of te bellen met 0575 55 57 77 Indien wij samen niet tot oplossing komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact:

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe Uniwarm met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met ons. 

Veranderingen:

De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in  uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren u het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeert Uniwarm u via haar website. De meest recente versie vindt u altijd op www.uniwarm.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten